Nijlense Steenweg

Door de combinatie van verschillende woontypologieën wordt een groot doelpubliek bereikt en dit met oog op levenslang wonen. De 7 ééngezinswoningen krijgen elk een private tuin. Daarnaast wordt het landschap voornamelijk als grote gemeenschappelijke groenzone ingericht voor de bewoners en hun bezoekers, waaronder ook voor de bewoners van de 18 nieuwe appartementen. een gemeenschappelijke speelzone aangelegd in de vorm van een natuurspeeltuin met houten speelelementen die zich integreren in de omgeving. Daarachter wordt een petanquebaan met een aantal zitbanken aangelegd, zodat er een aangename, ruime ontmoetingsplek ontstaat voor de bewoners.

De inplanting van het project voorziet een grote openheid in het straatbeeld. Bij opmaak van de landschappelijke invulling wordt er gebruik gemaakt van het reeds aanwezige landschappelijke karakter. Het terrein bevat een hoge biodiversiteit aan bomen en lagere houtstructuren. In combinatie met de open graspartijen krijgt het terrein een parkachtig karakter. Dit willen we behouden. 

Ook de open graspartijen blijven gewaarborgd en bieden het projectgebied ademruimte en zichten overheen het domein. De graspartijen zijn deels gemaaid en deels extensief ingetekend. Aan de meergezinswoningen zijn lagere vegetatielagen terug te vinden. 

De architecturale uniformiteit bevestigt de rust en de draagkracht van de omgeving. 

 

 

BOUWHEER L2 Invest
STATUS voorstudie 2021
PROJECT 25 wooneenheden
LOCATIE Herenthout