Belgica

De voormalige filmzaal, cinema Belgica, stond reeds jarenlang te verloederen. Met respect voor de geklasseerde voorgevel en het oude zaalvolume werden 21 appartementen ingeplant op dit complexe, puntige perceel. Gevelaccenten in strekmetaal verwijzen naar het industriële karakter van de oude zaal. 

 

 

BOUWHEER Newbrix
STATUS opgeleverd 2012
PROJECT 21 wooneenheden
LOCATIE Lier