De Lindekens

De basis voor de twee bouwvolumes wordt gevormd door een gelijkvloerse, transparante sokkel.  Door de strategische ligging van het perceel langsheen twee belangrijke verkeersassen, vlakbij de dorpskern en als logische ontwikkeling in lijn met de omliggende winkels wordt deze sokkel voornamelijk ingevuld met handelsruimten.De transparantie van deze plint wordt enerzijds verzekerd door de doorlopende glazen winkelvitrines in de voorgevels. Anderzijds zorgen enkele (onder-)doorgangen voor een doorkijk vanaf de straat naar het omsloten binnengebied. Deze doorgangen geven de nodige ruimte aan de verschillende circulatie-assen.

Het gebouw wordt opgetrokken in een hedendaagse stijl met traditionele materialen.

Door zowel de inplanting, bouwhoogte, oriëntatie als vormgeving af te stemmen op de directe omgeving, zal het nieuwe project moeiteloos integreren in het straatbeeld. De open ruimte rondom de gebouwen en rond de parking wordt zoveel mogelijk ingericht met kwalitatief groen.

 

Bouwheer: Driessen 
Status: opgeleverd in 2016
Project: 4 handelspanden en 26 appartementen