Supermarkt Dama

Dit ontwerp betreft de renovatie en uitbreiding van een supermarkt en van een meergezinswoning met 4 appartementen. Een rode gevelsteen wordt gecombineerd met donkergrijs plaatmateriaal. Door de speelse toepassing ervan doorheen het hele project ontstaat een levendig en uniform geheel. 

 

Bouwheer: Dama nv
Status: opgeleverd in 2019
Project: Supermarkt en meergezinswoning met 4 appartementen