Landschap

Het ontwerp van een kwalitatieve ruimte vraagt een integrale benadering van het geheel, waarbij de stedenbouwkundige en architecturale vormgeving onlosmakelijk verbonden zijn, met de landschappelijke integratie.

Een contextuele verankering en het op zoek gaan naar innovatieve en klimaatbestendige projecttoepassingen zijn primaire doelstellingen in elk nieuw totaalconcept.

Het landschapsontwerp is daarbij niet alleen een vertaling in willekeurige bomen en planten, maar is een weerspiegeling van de ruime omgeving en een verbetering ervan. De projecten worden natuurinclusief ontworpen van bij de eerste pennentrek.

Er wordt onder andere ingezet op biodiversiteit en slimme oplossingen, betreft hemelwater zodat tekorten en overlast worden gecompenseerd, minimaal op schaal van het project zelf. Verder worden hoogkwalitatieve gemeenschappelijke en publieke, groene ruimtes nagestreefd, waardoor er nieuwe dorps- en stadsomgevingen ontstaan, waar beleving en ontmoeting centraal staan.

Door de omgeving voorafgaand in detail te inventariseren, dwingen we onszelf op zoek te gaan naar het verleden. Dat laat ons toe nieuwe ruimtes te ontwerpen, die respect hebben voor de bestaande en historische context.

In samenwerking met tuin- en landschapsontwerpers Bart Stienen en Bartel Van Riet en externe biologen, hydrologen en ecologen krijgen de projecten een hoogwaardige groene en klimaatbestendige afwerkingsgraad.