Richtlijnen bij een bezoek aan ons kantoor

Kom je langs op ons kantoor, hou dan rekening met deze richtlijnen:

  • Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar (1,5 m is de norm)
  • Kom alleen naar de afspraak indien mogelijk
  • Kom niet naar de afspraak indien je zelf of één van je naasten griepsymptomen vertoont
  • Volg steeds rigoureus de instructies van de personeelsleden van het bedrijf
  • Volg het circulatieplan dat uithangt aan de balie zodat contacten vermeden worden
  • Ontsmet je handen bij aankomst en vertrek m.b.v. dispenser
  • Draag het mondmasker indien de meeting langer dan 15 min. in beslag zal nemen
  • Probeer tijdstip van afspraak te respecteren