Duffelshoek

Kontich

We takken aan op de recente bebouwing in de aangrenzende straat Rozengaard met een optimale, zon-georiënteerde ordening van de woningen. Waar de aanpalende omwonenden een nieuwe buur verwachten, voorzien we deze ook. Alleen verbinden we ze onderling zodat een booglijn ontstaat. In de elleboog van de boog ontstaat er zo ruimte om auto’s te parkeren die aan het zicht onttrokken zijn. 

De nabijheid van de spoorlijn Antwerpen - Mechelen zorgde voor de 2e booglijn in het ontwerp. De passanten in de trein worden verwelkomd door voorgevels, terwijl de achtergevels van de woningen naar elkaar toe gericht zijn, zodat ze samen een geluidsscherm vormen rond een collectieve verblijfsruimte. 

Resultaat: de ruimte tussen beide bebouwde booglijnen wordt een autoluwe, groene, publieke ‘straat', waar interactie tussen bewoners en bezoekers op een alternatieve en kwalitatieve manier kan plaatsvinden. 

Ruimtelijke planning