Maneschijnhof

55 wooneenheden

Om het projectgebied maximaal ruimtelijk in haar omgeving te verankeren, is er gekozen voor een hoofdconcept dat uitgaat van de belangrijkste landschappelijke kwaliteit van het projectgebied; namelijk het open veld en het zicht vanaf de bebouwing richting de open ruimte.  Zowel het stedenbouwkundige opzet als de landschappelijke uitwerking zijn op dit hoofdconcept geënt.  Het stedenbouwkundige hoofdopzet bestaat uit drie delen: de afwerking richting de bestaande bebouwing in de vorm van een nieuwe voorkant met zicht op het open landschap, twee clusters van veldvilla's gebaseerd op de agrarische bebouwingskorrel en een bescheiden appartementsgebouw als accent en schakel tussen kern van Nieuwe Parochie en de nieuwe ontwikkeling aan het einde van de Klokkenlaan. 

Intern in het gebied is een centrale groene openbare ruimte voorzien, waar alle woningen aan gelegen zijn en zo veel mogelijk op georiënteerd zijn, het "veld".  Daarnaast zijn er verschillende zichten vanuit het plangebied richting het open landschap.

Om het nieuwe openbare groengebied en de woonomgeving extra rustig te houden, is er gekozen om de verbinding tussen de Klokkenlaan en de Boshoek voor auto's te "knippen", deze route is wel voor fietsers en voetgangers vrij toegankelijk.

 

 

BOUWHEER Koren nv
STATUS Opgeleverd
LOCATIE Nijlen
LamaLand