Pastoriepark

48 wooneenheden

Een verborgen groene plek in het dorp van Kessel toont stilaan zijn echte kleuren en uit zijn potentieel als publiek park met trage verbindingen die zijn plaats verankert in de bebouwde context. 

De grenzen van de private percelen worden opgeheven en het publieke park ontstaat. 

De nieuwe gebouwen die het park omranden zijn geconcipieerd als eilanden in de omgeving, gericht naar het park en rug aan rug met de bestaande buren.

 

BOUWHEER Berimco nv
STATUS Vergund
LOCATIE Kessel