Dama

4 wooneenheden - supermarkt

Dit ontwerp betreft de renovatie en uitbreiding van een supermarkt en van een meergezinswoning met 4 appartementen. Een rode gevelsteen wordt gecombineerd met donkergrijs plaatmateriaal. Door de speelse toepassing ervan doorheen het hele project ontstaat een levendig en uniform geheel. 

 

BOUWHEER Dama nv
STATUS Opgeleverd 
LOCATIE Melsele