Delhaize

Supermarkt

De unieke ligging van dit handelspand in 's-Gravenwezel biedt een bijzondere ruimtelijke context. Het project bevindt zich aan de rand van de dorpskern in een woonzone, met directe grenzen aan een landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

De verantwoordelijkheden voor dit project strekten zich uit vanaf het oorspronkelijke ontwerp tot aan de uiteindelijke realisatie. Dit omvatte het ontwerpen van de renovatie, het aanvragen van de nodige vergunningen, het organiseren van de aanbesteding, de zorgvuldige uitvoering van het project en de continue werfcontrole. Bovendien werden de technische aspecten begeleid en werd een klimatisatiesysteem gerealiseerd.

Een van de voornaamste uitdagingen van dit project was de technische verwezenlijking van de voorpartij, die een structurele ingreep op de bestaande voorgevel vereiste. Daarnaast vroeg de gefaseerde aanpak extra aandacht. Tijdens de renovatie bleef de winkel operationeel, met uitzondering van enkele weken waarin de herinrichting van de winkelruimte plaatsvond. Dit vereiste nauwgezette planning en coördinatie om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen.

Het ontwerpconcept voor dit project was gericht op het creëren van maximale openheid en ruimte in het voorgedeelte van het handelspand. Dit omvatte zowel het vergroten van de zichtbaarheid vanaf de straat als het realiseren van een ruimtelijk gevoel met een hoog plafond in het kassagedeelte binnenin. Het ontwerp streefde naar een naadloze integratie van de winkelruimte met zijn omgeving, waarbij functionaliteit en esthetiek samensmolten om een uitnodigende en functionele handelsomgeving te creëren.

BOUWHEER MITBO nv
STATUS Opgeleverd
LOCATIE 's Gravenwezel
Copyright Royal Mosa