Delhaize

Supermarkt

Dit architectuurproject betreft de verbouwing en uitbreiding van een supermarkt in Ternat samen met de aanleg van een nieuwe parkeervoorziening. De uitbreiding is verdeeld over zowel de linker- als rechterzijde van het bestaande gebouw.

De opdracht voor dit project was de transformatie en uitbreiding van de bestaande supermarkt. Daarnaast was er de wens om een efficiëntere parkeervoorziening te creëren om de toegankelijkheid van de supermarkt te verbeteren. Het doel was de realisatie van een aantrekkelijke en functionele ruimte.

Een van de belangrijkste uitdagingen in dit project was de noodzaak om de supermarkt open te houden gedurende de renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden. Dit vereiste gedetailleerde planning en fasering om de operationele verstoring tot een minimum te beperken.

Het ontwerpconcept voor dit project richtte zich op het creëren van een naadloze overgang tussen de bestaande supermarkt en de nieuwe uitbreidingen. Hierbij is gestreefd naar een hedendaagse en uitnodigende uitstraling, met een focus op openheid en toegankelijkheid. De nieuwe parkeervoorziening is zorgvuldig geïntegreerd in het geheel, wat heeft geleid tot een verbeterde toegankelijkheid en comfort voor klanten. Dankzij een doordachte planning en uitvoering kon de bestaande supermarkt gedurende slechts drie weken worden gesloten, waardoor de impact op de bedrijfsvoering tot een minimum werd beperkt. Het resultaat is een supermarkt met zowel binnen als buiten een volledig vernieuwde uitstraling en een verbeterde relatie met de nieuw aangelegde parkeervoorziening.

BOUWHEER F.D.B. nv
STATUS Opgeleverd
LOCATIE Ternat