Kwadro

Handelspand met studio

Het project is gelegen op een terrein dat wordt gekenmerkt door de natuurlijke helling van de Kempische Heuvelrug. Het ontwerp houdt rekening met deze helling met als doel het minimaliseren van ophogingen en afgravingen. Bovendien bevindt het terrein zich aan de gewestweg Poederleseweg waardoor de locatie een strategische positie inneemt. Extra belang wordt gehecht aan het behoud van het natuurgebied achteraan en het koesteren van de aanwezigheid van vijf grote bomen aan de voorste perceelsgrens.

De opdracht omvatte de sloop van een bestaande eengezinswoning en de realisatie van een nieuw handelspand met studio.

Het perceel heeft een atypische trapeziumvorm wat een unieke volumetrie heeft gecreëerd. Dit bracht verschillende uitdagingen met zich mee met name in de discrepantie tussen het gelijkvloerse en het bovenste niveau. De beperkte toegestane diepte van de verdieping resulteert in een aanzienlijke oversteek die volledig uitkraagt vanwege de circulatie van auto's op het maaiveld. Bovendien moesten de natuurlijke terreinhellingen behouden blijven.

Het verschil in programma heeft geleid tot een tweeledige volumetrie en horizontale belijning in de gevel en gevelafwerking. Het gelijkvloers fungeert als kantoor met royale glaspartijen, de bovenverdieping als studio met slaapgedeelte en wordt gekenmerkt door een gesloten gevelafwerking. Het ontwerp heeft een hedendaagse vormgeving en typologie die naadloos in het straatbeeld met hoofdzakelijk eengezinswoningen past. De schaal van dit handelspand benadert deze van een woning. In het ontwerp is er rekening gehouden met de mogelijkheid om het gebouw in de toekomst om te bouwen naar een woning.

BOUWHEER Kwadro Herentals
STATUS Opgeleverd
LOCATIE Herentals