Spar

supermarkt

De site heeft een historische associatie met het voormalige Van Craen bouwbedrijf en bouwhandel De Heide. Op deze terreinen bevonden zich verschillende loodsen, een showroom met kantoren en diverse bijgebouwen. Slechts één van de loodsen wordt behouden terwijl de overige structuren worden gesloopt. Het overwegend verharde terrein ondergaat een transformatie waarbij de verharding wordt verwijderd.

De opdracht omvat de realisatie van een groepswoningbouwproject met ruimte voor commerciële voorzieningen geschikt voor diensten, kantoren en vrije beroepen. Een bijzonder aspect van het project omvat de renovatie en uitbreiding van een bestaande loods die zal worden omgevormd tot een moderne supermarkt.

Een van de voornaamste uitdagingen was het ontwikkelen van een autoluw concept waarbij 32 woningen gerealiseerd moesten worden met optimale bereikbaarheid. Een bijkomende complexiteit was het creëren van een gevoel van privacy voor de bewoners ondanks de groepswoningbouw. Verder was het noodzakelijk om diverse functies te integreren waaronder diensten, handel, wonen voor verschillende budgetten en zorgwonen.

Het ontwerp van de gebouwen vertoont een uniform karakter. De gevelmaterialen bestaan uit een combinatie van lichte en grijsbruine baksteen en verlijmd plaatmateriaal met de uitstraling van natuursteen. Hiermee beoogde men een consistent en rustig beeld langs de nieuwe gebouwen te creëren waarbij ze weliswaar gelijkend zijn, maar nooit identiek.

In contrast met deze uniformiteit staat het ontwerp van de supermarkt. De oude poorten van het oorspronkelijke gebouw zijn behouden en geïntegreerd in het interieur deze verwijzen naar de oorspronkelijke loods.

De toegangswegen voor autoverkeer zijn geclusterd waardoor het binnengebied autoluw blijft. Drie nieuwe wegen bieden toegang tot parkeerpockets in de hoeken van het project.

De nieuwe woningen langs de randen van het project hebben zicht op de achtertuinen van de buren en zijn rug aan rug geplaatst met zuid- of westgerichte tuinen. Twee deelzones binnen het project vormen opvallende gebouwengroepen die als één geheel zijn vormgegeven waarbij ommuurde tuinzones het karakter van deze eilanden in de omgeving benadrukken.

BOUWHEER Meha Projects
STATUS Vergund
LOCATIE Wiekevorst