De Admiraliteit

63 wooneenheden

Een uitvoerbare vergunning voor de bouw van 58 BEN-appartementen en 5 BEN-woningen werd bekomen. De werken zullen medio 2022 van start gaan. 

We creëren een nieuwe publieke groenzone die een schakel vormt in de aanleg van de trage verbindingsweg "de groene wandeling" van de stad en waarrond 3 bouwvolumes ingeplant worden.

De gevels worden opgetrokken in witte baksteen en keramische gevelbeplating.

 

BOUWHEER Aristas
STATUS Vergund
LOCATIE Lommel